VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Martina Pánková

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

- Absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

- Získala atestaci z pediatrie I. stupně.

- Pracovala jako sekundární lékařka na dětském oddělení v nemocnici Beroun, poté jako obvodní dětská lékařka v Berouně.

- Od r. 1996 pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost v Radotíně.

- Absolvovala základní školící kurz z homeopatie v roce 1996.

MUDr. Marta Veselá

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

- Absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

- Získala atestaci z pediatrie I. stupně.

- Pracovala jako sekundární lékařka na dětském oddělení v nemocnici Pelhřimov, poté jako obvodní dětská lékařka v Pelhřimově.

- Od r. 1971 pracuje jako obvodní dětská lékařka a později jako praktický lékař pro děti a dorost v Radotíně.

Eva Svobodová

ZDRAVOTNÍ SESTRA

- Absolvovala střední zdravotní školu - obor dětská sestra.

- Pracovala jako dětská sestra na JIP - odd. nedonošených a patologických novorozenců.

- Jako zdravotní sestra pracovala na kožní ambulanci.

- Od r. 1997 pracuje jako sestra na dětském obvodě v Radotíně.

- Je členkou sesterských profesních organizací.